გაიარეთ რეგისტრაცია

დარეგისტრირების თანავე ბალანსის შეუვსებლად თქვენ უკვე შეგიძლიათ
მიიღოთ შემომავალი ზარები საქართველოდან

FLYTEL Dial
სარეგისტრაციო ფორმის შევსებით, მე ავტომატურად ვეთანხმები წესებს და პირობებს